فواید بازاریابی اینترنتی

• شبانه روزی و بی وقفه بودن بازاریابی اینترنتی
• قابلیت ایجاد تغییرات مطابق روز
• مناسب برای شرکتهایی که از لحاظ منابع مالی با مشکلات مواجه هستند
• دسترسی دایم به خدمات
• پاسخ سریع به سوالات مشتریان
• سفارشات مبتنی بر نیاز مشتری
• تماس غیر شخصی با بازاریابی اینترنتی
• دسترسی تمام کاربران به فروشگاه مجازی
• هزینه کمتر بازاریابی اینترنتی
• کاهش خطاهای انسانی
• صرفه جویی در وقت با بازاریابی اینترنتی
• امکان توزیع سفارش و فروش برای تک تک مشتریان
• کاهش زمان انتظار برای دریافت کالاها و خدمات دیجیتالی با بازاریابی اینترنتی

جمله هفته

اگر از جایی که ایستاده اید راضی نیستید آن را عوض کنید ... شما "سنگ" نیستید.